Logotype

Delårs­rapport januari-september 2022

”Nettoomsättningen ökade med 113 procent till 24,4 miljarder kronor (11,5) under de första nio månaderna. Merparten av ökningen är hänförlig till förvärv, med en organisk tillväxt för perioden på 12 procent. Sedan börsnoteringen för drygt ett år sedan, när vi tog in 7,2 miljarder kronor i en nyemission, har Storskogen mer än fördubblat omsättningen. I september höll vi vår första kapitalmarknadsdag, där vi presenterade Storskogens långsiktiga strategi samtidigt som vi framhöll vårt kort- till medellångsiktiga fokus på kassaflöde, att stärka balansräkningen samt att genomföra värdeskapande satsningar”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Till rapporten och webcast

16februari

Bokslutskommuniké 2022

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post.
Samtliga nyheter och pressmeddelanden distribueras på svenska och engelska.

Välj språk

Välj typ

Jag godkänner att Storskogen hanterar mina personuppgifter. Se Storskogens Användarvillkor och Integritetspolicy för att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
vänligen kontakta oss via ir@storskogen.com.

Årsredovisning

Årsredovisning 2021

Under 2021 genomförde Storskogen ett stort antal värdeskapande satsningar för långsiktig tillväxt. Genom börsnoteringen i oktober, nya låne- och obligationsfaciliteter och utökade lokala förvärvsteam uppnåddes en stärkt plattform för den fortsatta tillväxtagendan. Under året gjordes totalt 65 förvärv av välskötta bolag i Norden, DACH-regionen och Storbritannien, med en samlad årsomsättning uppgående till 12,2 miljarder SEK.

Till Årsredovisningen