Logotype

Delårsrapport Q2 2021

Den starka utvecklingen från Storskogens första kvartal fortsatte in i det andra kvartalet. Den organiska EBITA-tillväxten var 43 procent och den totala EBITA-tillväxten 71 procent för det första halvåret. Antalet förvärv som genomfördes under kvartalet var 25 stycken, bolag som tillsammans hade en årsomsättning på 5 867 MSEK under 2020. Mer information finns i delårsrapporten för andra kvartalet och första halvåret 2021 samt i webbsändningen med vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader.

Till rapporten (PDF & Video)

18november

Kvartalsrapport Q3 2021

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
ta gärna kontakt med Erik Kronqvist, IR-chef.

Erik Kronqvist, IR-chef
E: erik.kronqvist@storskogen.com

Hållbarhet

Hållbarhetsinformation till obligationsinvesterare

Storskogen ger för första gången ut en obligation. I samband med det så har vi fyllt i ett frågeformulär där vi svarar på vad vi gör inom hållbarhetsområdet idag och vad vi planerar att göra inom kort.

Q&A Hållbarhet (pdf, engelska)

Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Storskogen har haft en genomsnittlig vinsttillväxt (justerad EBITA-tillväxt) på 76 procent om året under de senaste fem åren. När vi summerar 2020 så ökade vinsten med 78 procent. Med hänsyn till coronapandemins utmaningar blev året resultatsmässigt över förväntan. Nytt eget kapital och stabila kassaflöden från dotterbolagen möjliggjorde 27 förvärv av lönsamma bolag med en förvärvad årsomsättning på 3,1 miljarder kronor. Efter snart tio år kan vi konstatera att Storskogenmodellen fungerar väl. Vi ser fortsatt bra affärsmöjligheter på vår hemmamarknad i Sverige och tiden är nu även mogen för en försiktig internationell expansion.

Till Årsredovisningen