Logotype

Delårs­rapport januari-mars 2022

”Årets första kvartal karaktäriserades av stark efterfrågan men också av utmaningar i sviterna av covid-19 och geopolitiska oroligheter. För Storskogen summeras kvartalet i en EBITA-tillväxt på 109 procent och en försäljningstillväxt på 140 procent. Den organiska tillväxten stod för 17 procent. Med långsiktighet, en diversifierad portfölj och en stark balansräkning minskar vi riskerna och möjliggör investeringar även i utmanande tider”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Till rapporten och webcast

16augusti

Kvartalsrapport Q2 2022

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
ta gärna kontakt med Erik Kronqvist, IR-chef.

Erik Kronqvist, IR-chef
E: erik.kronqvist@storskogen.com

Årsredovisning

Årsredovisning 2021

Under 2021 genomförde Storskogen ett stort antal värdeskapande satsningar för långsiktig tillväxt. Genom börsnoteringen i oktober, nya låne- och obligationsfaciliteter och utökade lokala förvärvsteam uppnåddes en stärkt plattform för den fortsatta tillväxtagendan. Under året gjordes totalt 65 förvärv av välskötta bolag i Norden, DACH-regionen och Storbritannien, med en samlad årsomsättning uppgående till 12,2 miljarder SEK.

Till Årsredovisningen