Logotype

 

Delårsrapport Q1 2021

Årets första kvartal har startat väl för Storskogen med en organisk EBITA-tillväxt på 41 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen har varit god inom alla affärsområden, med kraftigast förbättring inom Tjänster och Handel. Den totala EBITA-tillväxten var 68 procent, vilket i kombination med 18 förvärv gör att vi kan summera det starkaste kvartalet sedan Storskogen startade för snart 10 år sedan.

Till rapporten (PDF & Video)

Investerarinformation

Storskogen Group AB (publ) är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara den bästa ägaren för små och medelstora företag. Det gemensamma hos Storskogens bolag är att de har fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin marknad.

Storskogen hade totalt 1262 aktieägare per den 31 december 2020. I Bolaget finns två aktieslag, A-aktier och B-aktier, A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. De tio största ägarna svarade för 77,1 procent av rösterna och 36,2 procent av aktiekapitalet. Koncernens bolagsstyrning följer svensk lag och den av stämman fastställda bolagsordningen, arbetsordning och instruktioner för styrelse och vd samt interna policyer. Bolaget har även påbörjat en frivillig anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinforamation, ta gärna kontakt med Lena Glader, CFO.

Lena Glader, CFO
T: 073 - 988 44 66 
E: lena.glader@storskogen.com

Daniel Kaplan

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
T: 073 - 920 94 00 
E: daniel.kaplan@storskogen.com

Hållbarhet

Hållbarhetsinformation till obligationsinvesterare

Storskogen ger för första gången ut en obligation. I samband med det så har vi fyllt i ett frågeformulär där vi svarar på vad vi gör inom hållbarhetsområdet idag och vad vi planerar att göra inom kort.

Q&A Hållbarhet (pdf, engelska)

Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Storskogen har haft en genomsnittlig vinsttillväxt (justerad EBITA-tillväxt) på 76 procent om året under de senaste fem åren. När vi summerar 2020 så ökade vinsten med 78 procent. Med hänsyn till coronapandemins utmaningar blev året resultatsmässigt över förväntan. Nytt eget kapital och stabila kassaflöden från dotterbolagen möjliggjorde 27 förvärv av lönsamma bolag med en förvärvad årsomsättning på 3,1 miljarder kronor. Efter snart tio år kan vi konstatera att Storskogenmodellen fungerar väl. Vi ser fortsatt bra affärsmöjligheter på vår hemmamarknad i Sverige och tiden är nu även mogen för en försiktig internationell expansion.

Till Årsredovisningen

Den här hemsidan använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter att använda hemsidan utan att göra några ändringar godkänner du användningen av kakor. Läs mer om kakor här