Logotype

Delårs­rapport januari-juni 2022

”Det andra kvartalet är vanligtvis starkare än det första för Storskogen, och 2022 var inget undantag, med starka siffror överlag. Om vi ägt alla företag i koncernen under hela den senaste tolvmånadersperioden, skulle vi ha haft en årsomsättning om cirka 36 miljarder kronor och justerad EBITA om cirka 3,6 miljarder kronor. Storskogens diversifiering gör oss mer tåliga för framtida konjunktursvängningar. Vi förväntar oss ett säsongsmässigt svagare tredje och ett starkare fjärde kvartal”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Till rapporten och webcast

15november

Kvartalsrapport Q3 2022

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post.
Samtliga nyheter och pressmeddelanden distribueras på svenska och engelska.

Välj språk

Välj typ

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
ta gärna kontakt med Erik Kronqvist, IR-chef.

Erik Kronqvist, IR-chef
E: erik.kronqvist@storskogen.com

Årsredovisning

Årsredovisning 2021

Under 2021 genomförde Storskogen ett stort antal värdeskapande satsningar för långsiktig tillväxt. Genom börsnoteringen i oktober, nya låne- och obligationsfaciliteter och utökade lokala förvärvsteam uppnåddes en stärkt plattform för den fortsatta tillväxtagendan. Under året gjordes totalt 65 förvärv av välskötta bolag i Norden, DACH-regionen och Storbritannien, med en samlad årsomsättning uppgående till 12,2 miljarder SEK.

Till Årsredovisningen