Logotype

Delårs­rapport januari – september 2021

Storskogen har genomfört en rad tillväxt- och lönsamhetssatsningar under årets första nio månader vilket har resulterat i en organisk EBITA-tillväxt på 30 procent. Vi har lyckats väl med att hantera utbuds- och fraktstörningar genom att systematiskt bygga lager för att säkra kommande månaders leveranser, något som har påverkat kassaflödet kortsiktigt men innebär nöjdare kunder framåt.

Till rapporten och webcast

23februari

Kvartalsrapport Q4 2021

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
ta gärna kontakt med Erik Kronqvist, IR-chef.

Erik Kronqvist, IR-chef
E: erik.kronqvist@storskogen.com

Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Storskogen har haft en genomsnittlig vinsttillväxt (justerad EBITA-tillväxt) på 76 procent om året under de senaste fem åren. När vi summerar 2020 så ökade vinsten med 78 procent. Med hänsyn till coronapandemins utmaningar blev året resultatsmässigt över förväntan. Nytt eget kapital och stabila kassaflöden från dotterbolagen möjliggjorde 27 förvärv av lönsamma bolag med en förvärvad årsomsättning på 3,1 miljarder kronor. Efter snart tio år kan vi konstatera att Storskogenmodellen fungerar väl. Vi ser fortsatt bra affärsmöjligheter på vår hemmamarknad i Sverige och tiden är nu även mogen för en försiktig internationell expansion.

Till Årsredovisningen