Logotype

Storskogen Group AB (publ) överväger att emittera ett seniort icke säkerställt obligationslån

2021-04-28
Corporate news

Stockholm, 28 april, 2021 (08:45) – Storskogen Group AB publ (”Storskogen”) har mandaterat banker att arrangera investerarmöten inför en tilltänkt senior icke säkerställd obligationsemission i SEK.


Storskogen har mandaterat Carnegie, Danske Bank, Nordea och Swedbank att arrangera investerarmöten med start 29 april för att undersöka förutsättningarna för att emittera ett seniort icke säkerställt obligationslån. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en 3-årig obligationstransaktion med förväntad volym om SEK 1,5-2,0 miljarder att följa.

Emissionslikviden från den tilltänkta transaktionen ska användas till generella företagsändamål inklusive förvärv och företagsinvesteringar.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, Vd och grundare Storskogen 
Email: daniel.kaplan@storskogen.com


Lena Glader (Krauss), CFO Storskogen
Telefon: +46 73-988 44 66
Email: lena.glader@storskogen.com