Logotype

Årsredovisning 2021

2022-04-06
Regulatorisk information

Storskogens årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Årsredovisningen inkluderar Storskogens hållbarhets­rapport som för första gången följer GRI-standard och innehåller taxonomirapportering.

Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Storskogens webbplats.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

 

Denna information är sådan information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 6 april 2022 kl. 19.00.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).