Logotype

Års- och hållbarhets­redovisning 2022

2023-03-31
Regulatorisk information

Storskogens års- och hållbarhets­redovisning 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Års- och hållbarhets­redovisningen publiceras på svenska och engelska och finns tillgänglig på Storskogens webbplats https://www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig i slutet av april och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Års- och hållbarhets­redovisningen kan beställas genom att maila till info@storskogen.com.

Den svenska års- och hållbarhets­redovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Storskogens webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Denna information är sådan information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson kl. 11:30 CEST den 31 mars 2023.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 900 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 37,4 miljarder (RTM).