Logotype

Finansiell kalender

DatumHändelse
18 nov, 2021

Kvartalsrapport Q3 2021

23 feb, 2022

Bokslutskommuniké 2021

17 maj, 2022

Kvartalsrapport Q1 2022

17 maj, 2022

Årsstämma

16 aug, 2022

Kvartalsrapport Q2 2022

15 nov, 2022

Kvartalsrapport Q3 2022

16 feb, 2023

Bokslutskommuniké 2022

31 mar, 2023

Årsredovisning 2022

12 maj, 2023

Kvartalsrapport Q1 2023

12 maj, 2023

Årsstämma 2023

16 aug, 2023

Kvartalsrapport Q2 2023

7 nov, 2023

Kvartalsrapport Q3 2023

15 feb, 2024

Bokslutskommuniké 2023