Vi gillar företagande

Vi är långsiktiga ägare, som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige. Vi vill alltid vara huvudägare i bolagen vi förvärvar. Vår styrka är vår förmåga att se och förstå varje företags unika förutsättningar, behov och potential.

Ledningen i Storskogen består av Daniel Kaplan, Alexander Bjärgård, Peter Ahlgren, Ronnie Bergström, Lena Krauss och Christer Hansson. Med mångårig erfarenhet från företagande och som anställda i olika linje- och stabsbefattningar är vi operationella i vårt anslag och sätter bolagens kunder och anställda i fokus snarare än finansiella nyckeltal. Det är enligt vår erfarenhet det bästa sättet att nå långsiktig god lönsamhet.

Vi drar också nytta av vår ägarkrets i arbetet med att stötta de företag vi förvärvar. Bland ägarna till Storskogen finns ett antal kapitalstarka privatpersoner med långsiktigt ägarperspektiv. Ägarna är själva framgångsrika företagare och förstår företagandets utmaningar och drivkrafter.