Logotype

Finansiell kalender

DatumHändelse
18 nov, 2021

Kvartalsrapport Q3 2021

23 feb, 2022

Bokslutskommuniké 2021

17 maj, 2022

Kvartalsrapport Q1 2022

17 maj, 2022

Årsstämma