Logotype

VD Daniel Kaplans besök i DACH-regionen

Filmupptagning under vd Daniel Kaplans besök i DACH-regionen, där han bland annat besökte fem av Storskogens bolag samt intervjuade nyckelmedarbetare i Tyskland och Schweiz (på engelska).

Publicerad i samband med delårs­rapport Q3 2021.

sdlfkjsdfl