Logotype

Intervju med Lina Falk Jimenez

Daniel Kaplan, vd, i samtal med Lina Falk Jimenez, Senior Investment Manager, ansvarig för vertikalen HR och Kompetens berättar om hur Storskogen stöttar och hjälper bolagsgruppen.

Publicerad i samband med bokslutskommuniké för 2021.

sdlfkjsdfl