Logotype

Bokslutskommuniké för 2021

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens bokslutskommuniké för 2021, följt av en frågestund (på engelska).

sdlfkjsdfl