Logotype

Bokslutskommuniké för 2020 - Del 1

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, redogör för Storskogens fjärde kvartal och summerar år 2020 – ett år som trots utmaningar blev ett resultatmässigt bra år för Storskogen.

sdlfkjsdfl