Logotype

Storskogen gör sitt första förvärv i Norrbotten

2021-04-14
Transactions, Services

Storskogen har den 1 april förvärvat majoriteten av aktierna i Agio System och Kompetens AB. Bolaget levererar IT-lösningar, lednings- och verksamhetsutveckling till kunder inom offentlig sektor, industri och bank.

Agio grundades 2003 och är specialiserade på att effektivisera processer med hjälp av digitala lösningar och erbjuder tjänster inom beslutsstöd, digital förvaltning och produktionsstyrning. Bolaget består idag av cirka 80 konsulter med kontor i Stockholm, Luleå och Kiruna. Efter transaktionen kommer grundarna Richard Jonsson, Jan Sundström och Joakim Wiklund fortsätta i sina nuvarande roller och även kvarstå som aktieägare i Agio. 

”Detta markerar ett nytt kapitel för bolaget och vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Agio och ta vara på de möjligheter som finns på marknaden tillsammans med Storskogen. En sådan finansiellt stark och långsiktig ägare ger trygghet för oss medarbetare och kunder, samtidigt som vi nu också öppnar möjligheter för oss att förvärva in ytterligare bolag i vår struktur”, säger Richard Jonsson, vd Agio. 

Agio är det 19:e förvärvet som Storskogen gjort hittills i år och bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster och ingå i tjänstesegmentet Digitala tjänster. Agio blir det fjärde förvärvet inom Digitala tjänster och Thomas Larsson, segmentansvarig inom affärsområdet Tjänster, gläds över att få välkomna Agio till Storskogen. 

”Vi är mycket glada över att förvärva ett sådant spännande och fint bolag som Agio. Bolaget har en stark ledning och har under flera års tid etablerat en betryggande position inom sin nisch. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med bolagsledningen”, säger Thomas Larsson, segmentansvarig inom affärsområdet Tjänster på Storskogen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Larsson, Segmentansvarig, Tjänster
Mobil: +46 70 425 8555
E-post: thomas.larsson@storskogen.com

 
Tom Salokanto, Investment manager, Tjänster
Mobil: +46 914 9852
E-post: tom.salokanto@storskogen.com

 Om Storskogen

Storskogen är en privatägd företagsgrupp som grundades 2012 med en affärsidé att förvärva och driva en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning. I slutet av 2020 bestod Storskogen av 58 affärsenheter och koncernen omsatte 8,9 miljarder kronor.