Logotype

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

2024-03-27
Regulatorisk information
Corporate news

Valberedningen i Storskogen Group AB har beslutat föreslå omval av samtliga styrelseledamöter samt omval av styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman den 8 maj 2024 beslutat att föreslå att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter och föreslår omval av Annette Brodin Rampe, Johan Thorell, Louise Hedberg, Alexander Murad Bjärgård samt Robert Belkic som styrelseledamöter och omval av Annette Brodin Rampe till styrelseordförande.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om de föreslagna ledamöterna kommer att finnas tillgängligt på Storskogens webbplats.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna,
  • Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna,
  • Dick Bergqvist, utsedd av AMF,
  • Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

För mer information, vänligen kontakta:
Liv Gorosch, Valberedningens ordförande
+46 70 433 26 44
gorosch.liv@gmail.com 

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.