Logotype

Storskogens vd avgår

2024-02-19
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen meddelar idag att medgrundaren och vd:n Daniel Kaplan, efter att ha rådgjort med styrelsen, avgår som vd. Christer Hansson EVP Head of Business Area Trade sedan 2016, tillträder som tillförordnad vd. En rekryteringsprocess för en ny vd kommer att inledas.

Storskogen offentliggör idag att Daniel Kaplan, medgrundare och vd för Storskogen, efter att ha rådgjort med styrelsen avgår som vd.

”Att ta Storskogen från en abstrakt idé till en företagsgrupp med SEK 36 miljarder i omsättning, SEK 3,2 miljarder i vinst och över 12,000 medarbetare i 27 olika länder på endast 12 år har varit en spännande entreprenöriell resa som jag känner stolthet över. De fantastiska individerna och företagen jag haft förmånen att samarbeta med gör mina år med Storskogen som några av de mest dynamiska och tillfredställande i mitt professionella liv”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

“Jag är stolt över det vi åstadkommit tillsammans. De senaste åren har varit givande men samtidigt krävande med tanke på det rådande marknadsklimatet. Under ett svårt och komplext 2023 lyckades vi stänga året med ett starkt kassaflöde och en ökning av nettoomsättningen med fem procent samt med en tydlig ambition att fortsatt minska skuld, skydda marginaler och marknadsandelar samt ett ökat fokus på organiska tillväxtinitiativ. Det är bra tidpunkt att lämna över till en ny vd för att strategiskt arbeta för en ökad organisk tillväxt. Storskogen är ett enastående bolag med förutsättningar för långsiktigt värdeskapande och jag kommer fortsätta att vara en engagerad aktieägare”, tillägger Daniel Kaplan.

”På uppdrag av Styrelsen vill jag tacka Daniel för hans ovärderliga bidrag till Storskogens resa. Sedan medgrundandet av bolaget 2012 och senare tillträdandet av rollen som vd har Storskogen genomgått betydande förändringar och sett enastående tillväxt, inklusive expansion till nya affärsområden och geografier samt en börsnotering 2021. Daniel har varit och är fortsatt en viktig del av bolagets DNA och kultur. Därför är vi väldigt glada att Daniel fortsätter att stötta Storskogen som en aktiv aktieägare framöver”, kommenterar Annette Brodin Rampe, styrelseordförande.

Christer Hansson, som tillträder rollen som tillförordnad vd med omedelbar verkan, har varit en del av Storskogen sedan 2016, senast som EVP Head of Business Area Trade. Innan Storskogen var han landschef och ansvarig för Nordic Services and Solutions på Dustin AB, och senior säljchef på Telia.

”Jag tar på mig rollen som tillförordnad vd för Storskogen med stor ödmjukhet, då det är ett är uppdrag som innebär stort ansvar. Efter att ha varit en del av bolaget sedan 2016 har jag fördjupad kunskap i verksamheten och ser jag fram emot att bidra till att tillsammans med teamet leverera mot Storskogens strategiska prioriteringar i min nya tillfälliga roll”, säger Christer Hansson.

Åsa Murphy tillträder som tillförordnad EVP Head of Business Area Trade med omedelbar verkan under tiden Christer Hansson agerar tillförordnad vd.

”Vi är väldigt glada att Christer med accepterat rollen som tillförordnad vd, då detta möjliggör en smidig övergång, ett fortsatt fokus på de strategiska prioriteringarna och ett ökat fokus på organisk tillväxt”, tillägger Annette Brodin Rampe, styrelseordförande.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 19 februari 2024 kl. 08.00 (CET).
    

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.