Logotype

Storskogen stärker vertikalen HR och kompetens

2023-10-06
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat en majoritetsandel i The Physics Café Pte. Ltd. (”The Physics Café”), en ledande aktör inom privatundervisning i Singapore. Förvärvet stärker vertikalen HR och kompetens och befäster Storskogens närvaro i Asien. Transaktionen förväntas inte öka Storskogens skuldsättningsgrad[1].

The Physics Café är aktivt i den växande industrin för privatundervisning i Singapore, med specialisering inom fysikundervisning. Med goda vinstmarginaler och starkt kassaflöde utgör bolaget en bra möjlighet för Storskogens affärsområde Tjänster och dess underliggande vertikal HR och kompetens att investera i en verksamhet med stabil tillväxt och kontracykliska egenskaper.

I Asien har Storskogen cirka 750 anställda och en nettoomsättning om cirka 1 miljard kronor (LTM, 30 juni 2023) genom sina affärsenheter. Shuo-yen Choo, Managing Director för Storskogen Singapore, betonar att förvärvet stärker Storskogens geografiska diversifiering och motståndskraft, med förutsättningar för fortsatt värdeskapande för gruppen.

”Jag är glad att få välkomna The Physics Café och dess grundare, Dave Sim, till Storskogen. Bolaget har åstadkommit betydande tillväxt och har framgångsrikt etablerat sig som en högkvalitativ aktör inom sin fragmenterade bransch. Vi ser framemot att samarbeta med Dave och hans team för att utforska nya tillväxtmöjligheter”, säger Shuo-yen Choo.

The Physics Café har sitt huvudkontor i Singapore med cirka 20 anställda. Grundare Dave Sim kommer fortsätta att leda verksamheten i egenskap av vd och långsiktig aktieägare och ser framemot att samarbeta med Storskogen.

”Det finns utmärkta möjligheter för The Physics Café att fortsätta utvecklas genom att expandera till fler ämnesområden och åldersgrupper. Jag valde att samarbeta med Storskogen för att jag tror att de är den bästa partnern för att ta The Physics Café till nästa tillväxtnivå”, säger Dave Sim.  

Förvärvet slutfördes den 5 oktober och förväntas ge en marginellt positiv effekt på Storskogens resultat. Baserat på en preliminär granskning minskar skuldsättningsgraden1 marginellt.

  1. Definierad som räntebärande nettoskuld/justerad RTM EBITDA

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com 

Shuo-yen Choo, Managing Director, Storskogen Singapore
shuoyen.choo@storskogen.com  

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 500 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,9 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.