Logotype

Nytt antal aktier och röster i Storskogen

2023-06-30
Regulatorisk information
Corporate news

Antalet aktier och röster i Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) uppgår per dagens datum till 1 669 478 053 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 521 476 679 B-aktier) och 3 001 490 419 röster.

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Storskogen ändrats i juni månad till följd av konverteringen av konvertibeln som emitterades till säljaren av Acreto AB den 3 juni 2022 om 80 miljoner kronor till 5 714 285 B‑aktier. Konverteringen registrerades av Bolagsverket den 7 juni 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com 

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 30 juni 2023 klockan 08.00 CEST.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.