Logotype

Moody’s ändrar Storskogens kreditbetyg

2023-03-24
Regulatorisk information
Corporate news

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de sänker kreditbetyget (corporate family rating) för Storskogen Group AB till B1 från tidigare Ba3, med negativa utsikter.

Som tidigare kommunicerats, bland annat på Storskogens kapitalmarknadsdag i september 2022, arbetar bolaget aktivt med att stärka kassaflödet och sänka skuldsättningsgraden (definierad som räntebärande nettoskuld/justerad RTM EBITDA). Under det fjärde kvartalet 2022 stärktes kassaflödet markant med en kassagenerering på 109 procent, nettoskulden minskades och skuldsättningsgraden sjönk från 2,7 ggr till 2,6 ggr. Samtidigt växte omsättningen organiskt med 11 procent och den justerade EBITA-marginalen stärktes till 9,4 procent, från 9,0 procent i fjärde kvartalet föregående år. 

”Vårt arbete med att sänka skuldsättningsgraden till den nedre delen av intervallet för vårt finansiella mål på 2-3 ggr började ge resultat under det fjärde kvartalet. Vi har en god likviditet med en kassa samt outnyttjade kreditfaciliteter på drygt 10 miljarder kronor. Som ett steg för att förlänga vår skuldportfölj meddelade vi den 23 februari en förlängning av både vår revolverande kreditfacilitet och vårt Term loan. Storskogen har inget refinansieringsbehov 2023 och enbart en utestående obligation på 3 miljarder kronor som behöver återbetalas 2024. Detta gör oss trygga med vår finansiella ställning”, säger Lena Glader, CFO.  

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Stjerngren, Head of Investor Relations 
+46 708 798 769
oscar.stjerngren@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 24 mars 2023 klockan 19:50 CET.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 900 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 37,4 miljarder (RTM).