Logotype

Delårs­rapport Q3 2023

2023-11-07
Regulatorisk information
Corporate news

"Resultatet för det tredje kvartalet utvecklades enligt förväntan, med en omsättning om 8,3 miljarder kronor (8,4) och en justerad EBITA-marginal om 8,7 procent (9,2). Vårt strategiska fokus på ett förbättrat kassaflöde har gett goda resultat, med en justerad kassagenerering om 95 procent (LTM) och kassaflöde från den löpande verksamheten om 1 903 miljoner kronor (356) under året. Skuldsättningsgraden var oförändrad på 2,6 ggr i detta säsongsmässigt svagare kvartal, men vi är väl positionerade att sänka den under det säsongsmässigt starkare fjärde kvartalet", säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Tredje kvartalet (1 juli-30 september 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 8 333 MSEK (8 417).
 • Justerad EBITA minskade med 6 procent till 725 MSEK (772), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,7 procent (9,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 27 procent till 489 MSEK (671), motsvarande en rörelsemarginal om 5,9 procent (8,0).
 • Periodens resultat minskade med 63 procent till 170 MSEK (463).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,26) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,26).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 584 MSEK (204).
 • Två förvärv tillträddes, med en sammanlagd årsomsättning om 112 MSEK.
 • Fem avyttringar genomfördes, med en sammanlagd omsättning de senaste tolv månaderna om 578 MSEK.
 • Storskogen återköpte resterande del av utestående obligationer med förfall i april 2024, till ett belopp om 404 MSEK, via förtida inlösen.

Perioden (1 januari-30 september 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 27 009 MSEK (24 414). Den organiska omsättningstillväxten var -2 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 14 procent till 2 532 MSEK (2 216), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,4 procent (9,1). Den organiska EBITA-tillväxten var -9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 procent till 1 926 MSEK (1 821), motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 procent (7,5).
 • Periodens resultat minskade med 32 procent till 801 MSEK (1 176).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,40 SEK (0,64).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1 903 MSEK (356).
 • Nio förvärv tillträddes, med en sammanlagd årsomsättning om 511 MSEK.
 • Tio avyttringar genomfördes, med en sammanlagd årsomsättning om 1 850 MSEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter perioden.

Presentation av delårs­rapporten

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens delårs­rapport den 7 november 2023 kl. 09.00 (CET). Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via webbsändning och telefonkonferens.

Om du önskar delta via webbsändning, vänligen gå in på länken nedan: 
https://ir.financialhearings.com/storskogen-group-q3-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009345

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändning kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 7 november 2023 kl. 07.00 (CET).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 100 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,8 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.