Logotype

Storskogens dotterbolag Växjö Elmontage förvärvar EnergiStyret

2022-10-04
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat 70 procent av aktierna i EnergiStyret Kronoberg AB (”EnergiStyret”) via dotterbolaget Växjö Elmontage AB (”Växjö Elmontage”). EnergiStyret levererar styrsystem till fastighetsägare för att optimera energiförbrukning och komfort. Bolaget rapporterade en omsättning på 4,8 MSEK och en EBITA på 0,8 MSEK för räkenskapsåret 2021. Förvärvet stärker Växjö Elmontage genom att bredda bolagets tjänstebjudande inom el.

EnergiStyret är verksamma inom fastighetsautomation där bolaget möjliggör energieffektiva byggnader genom programmering av modern styrutrustning. Bolaget har sitt kontor i Växjö och totalt två anställda. Sven Ståhl, vd och grundare, kommer att fortsätta i sin roll efter förvärvet.

”Det känns roligt och spännande att bli en del av Växjö Elmontage och Storskogen, och att fortsätta driva och utveckla verksamheterna tillsammans”, säger Sven Ståhl.

EnergiStyret blir Växjö Elmontages första tilläggsförvärv. Daniel Eliasson, vd för Växjö Elmontage, ser förvärvet som ett viktigt steg i bolagets utveckling.

”EnergiStyret är otroligt duktiga inom fastighetsautomation och styrsystem och utgör ett bra komplement till Växjö Elmontages nuvarande tjänsteerbjudande. Jag är väldigt glad att kunna välkomna Sven och bolaget till Växjö Elmontage och ser fram emot vår fortsatta gemensamma resa”, säger Daniel Eliasson.

Tillsammans med Växjö Elmontage kommer EnergiStyret att ingå i Storskogens vertikal Installation, som är en del av affärsområdet Tjänster.

Tilläggsförvärvet tillträddes den 3 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Larsson, Investment Director
+46 70-425 85 55
thomas.larsson@storskogen.com 

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73-305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 000 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 35,7 miljarder (RTM).