Logotype

Storskogens dotterbolag Teodoliten förvärvar Projektstrateg

2022-06-09
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat 70 procent av aktierna i Projektstrateg Sverige AB (”Projektstrateg”) via dotterbolaget Teodoliten Förvaltning AB (”Teodoliten”). Projektstrategs verksamhet består huvudsakligen av projektering, mätteknik, digitala tvillingar och VR/AR-tillämpningar. Bolaget rapporterade en omsättning på cirka 20,8 MSEK och en EBITA på cirka 0,9 MSEK för det förlängda räkenskapsåret sep 2020/dec 2021. Förvärvet bidrar till att stärka vertikalen Konstruktion som hittills i år växt med fem bolag.

Projektstrateg erbjuder tjänster inom projektering, mätteknik, digitala tvillingar och VR/AR-tillämpningar (virtual reality, augmented reality) och hjälper entreprenörer i projekt för bland annat vägar, järnvägar, bostäder, skolor, industri och lager. Bolaget har huvudkontor i Örebro och totalt 20 anställda. Alex Durand, vd och medgrundare, kommer att fortsätta i sin roll efter förvärvet.

”Vi ser mycket fram emot att ta Projektstrateg till nya höjder tillsammans med Storskogen och Teodoliten”, säger Alex Durand, vd för Projektstrateg.

Anders Öryd, vd för Teodoliten, ser förvärvet av Projektstrateg som ett betydelsefullt steg i bolagets utveckling.

”Projektstrategs spetskompetenser tillsammans med Teodolitens storlek kommer att skapa ett bredare och kraftfullare erbjudande till våra kunder. Även den geografiska placeringen matchar oss väl för att kunna hjälpa våra kunder i den viktiga korridoren mellan Stockholm och Karlstad”, säger Anders Öryd, vd för Teodoliten.

Projektstrateg kommer att ingå i Storskogens vertikal Konstruktion, som är en del av affärsområdet Tjänster. Ansvarig för Konstruktion är Thomas Pilo, och förvärvet av Projektstrategi blir det femte som görs inom vertikalen hittills i år.

”Projektstrateg har mycket gott rykte på marknaden och jag ser fram mot att stötta Teodoliten och Projektstrateg i den fortsatta tillväxtresan. Förvärvet av Projektstrateg bidrar tillsammans med övriga förvärv i vertikalen under året med att skapa förutsättningar för att stärka Konstruktion avsevärt framgent”, säger Thomas Pilo, Investment Director på Storskogen.

Tilläggsförvärvet tillträddes den 8 juni 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Pilo, Investment Director
+46 (0) 70 255 28 63
thomas.pilo@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 (0) 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

 

Om Teodoliten
Teodoliten är Sveriges största mätkonsultbolag och erbjuder mättekniska tjänster inom projektering – bygg och anläggningsområdet. Företaget har 150 anställda och finns i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Göteborg, Stockholm, Uddevalla, Linköping, Luleå och Varberg.  

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2022 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).