Logotype

Storskogens dotterbolag Skaraslättens Transport förvärvar Contilog

2022-06-02
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat 80 procent av aktierna i Contain Svenska AB (”Contilog”) via dotterbolaget Skaraslättens Transport AB (”Skaraslättens Transport”). Contilogs verksamhet består främst av containerlogistik inom Norden och Europa. Bolaget rapporterade en omsättning på 58,5 MSEK och en EBITA på 10 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Contilog grundades 2019 och har huvudkontor i Göteborg samt ett helägt dotterbolag i Rumänien. Den huvudsakliga verksamheten består av containertransporter mellan Europa och Norden och den operationella delen är fokuserad till stora containerhamnar och terminaler i norra Europa. Contilog har utvecklat stor kompetens inom området och dess fokus på den växande marknaden för tågvolymer till och från Kina har bidragit till bolagets tillväxt. Företagets kunder inkluderar speditörer, rederier och tågoperatörer i Sverige, Europa och Kina. Magnus Gabrielson, vd och medgrundare, kvarstår i sin position efter förvärvet.

”Contilog grundades i en strävan att skapa innovativa lösningar nära kunderna, och ända sedan starten har vi på bolaget arbetat intensivt tillsammans för att uppnå vår starka marknadsposition. Skaraslättens Transport kompletterar verksamheten både operativt och geografiskt på ett bra och naturligt sätt och det känns fantastiskt att ha hittat en partner som delar våra värderingar och ambitioner. Tillsammans med Storskogen kommer det bli ett långsiktigt och starkt ägande som ger de bästa förutsättningarna för vidare tillväxt och utveckling”, säger Magnus Gabrielson, vd för Contilog.

Contilog är det första tilläggsförvärv som Skaraslättens Transport har gjort sedan företaget blev en del av Storskogen i juni 2018. Samuel Ask, vd för Skaraslätten Transport, menar att förvärvet av Contilog kommer att stärka bolagets position på marknaden.

”Vi är väldigt glada att kunna välkomna Magnus och hans kollegor på Contilog till Skaraslättens Transport. Contilog är en välrenommerad aktör i branschen trots bolagets relativt unga historia. Bolaget har på ett imponerande sätt slagit sig in och nischat sig framgångsrikt inom Cross-Border-trafik. Detta förvärv stärker vårt produktutbud och vår ledande position på marknaden. Det ger oss också ett helt nytt spännande fotfäste inom en ny geografi. Vi ser stora synergier och fina möjligheter att utvecklas tillsammans på vår fortsatta resa”, säger Samuel Ask, vd för Skaraslättens Transport.

Tilläggsförvärvet tillträddes den 2 juni 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Lina Falk Jimenez, Investment Director, Tjänster
+46 (0) 70-964 80 00
lina@storskogen.com    

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 (0) 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

 

Om Skaraslättens Transport
Skaraslättens Transport är verksamma inom transportförmedling och åkeriverksamhet. Bolaget är nischade mot vägtransporter av sjöcontainrar till och från svenska hamnar. Koncernen är marknadsledare inom sin nisch och har varit verksamma sedan 2006.

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2022 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).