Logotype

Storskogens dotterbolag SGD förvärvar Golv & Mattvaruhuset

2022-05-05
Transactions, Trade

Storskogens dotterbolag SGD Sveriges Golvdistributörer AB (”SGD”) har förvärvat samtliga aktier i Golv o Mattvaruhuset i Göteborg AB (”Golv & Mattvaruhuset”). Golv & Mattvaruhuset säljer golv och mattor från några av Europas främsta leverantörer till både företag och konsument. Bolaget rapporterade en omsättning på cirka 28 MSEK och en EBITA på cirka 1,7 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Golv & Mattvaruhuset grundades 1995 och erbjuder ett brett sortiment av trägolv, mattor och lister från några av Europas främsta leverantörer. Bolaget säljer både till företag och direkt till konsument genom sin butik i Göteborg. Förvärvet stärker SGD’s närvaro i Göteborgsregionen och bidrar till den övergripande ambitionen att bli Sveriges ledande och mest kompletta golvleverantör. Bolaget kommer att drivas vidare av medgrundarna Henrik Nellbrandt, Manne Ström, Fredrik Olofsson och Roger Brundin.

”Med den satsning som SGD gör inom Göteborgsregionen kommer vi få möjlighet att snabbare utveckla vårt koncept tillsammans med de övriga SGD-bolagen i regionen. Jag och mina kollegor är mycket glada över att bli en del SGD”, säger Henrik Nellbrandt, blivande platschef på Golv & Mattvaruhuset.

Fredrik Alfredsson, vd för SGD, menar att Golv & Mattvaruhusets golvkompetens kommer att bidra till SGD’s strävan att bli Sveriges mest kompletta golvleverantör och anser att bolagen matchar varandra väl.

”Golv & Mattvaruhusets historia och genuina golvkompetens ger oss än bättre möjligheter att ge Göteborgsregionen ett bra produkt- och serviceerbjudande. Med tre anläggningar i området kan vi nu ytterligare stärka vår närvaro och service mot såväl befintliga som nya kunder”, säger Fredrik Alfredsson.

SGD ingår i Storskogens vertikal Distributörer, inom affärsområdet Handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Hansson, EVP och Affärsområdeschef Handel
+46 70 598 06 19
christer.hansson@storskogen.com 

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).