Logotype

Storskogen ingår nytt facilitetsavtal

2022-09-23
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har ingått ett nytt, icke-säkerställt syndikerat facilitetsavtal om 300 miljoner euro. Syftet med facilitetsavtalet är att refinansiera delar av utestående revolverande lån under Storskogens befintliga revolverande kreditfacilitetsavtal daterat den 24 september 2021 om en miljard euro och därmed öka koncernens finansiella flexibilitet.

Den nya faciliteten som är denominerad i euro har en löptid på 1,5 år med en förlängningsmöjlighet om 1 år. Avtalet har ingåtts med en grupp nära relationsbanker.

”Vi gläder oss över det starka stöd för vår fortsatta strategi som våra relationsbanker visar genom den här kompletterande syndikerande lånefaciliteten” säger Lena Glader, CFO.

Det kortfristiga bankfacilitetsavtalet om 500 miljoner euro, daterat den 28 mars 2022, har inte nyttjats och avslutades per den 22 september 2022.

Bankbrokers har agerat finansiell rådgivare och koordinator, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Storskogen i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 23 september 2022 klockan 09.40 CET.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 30 juni 2022 bestod Storskogen av 132 affärsenheter med sammanlagt över 12 000 anställda och en årsomsättning på cirka 36 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).