Logotype

Storskogen ingår bankfacilitetsavtal

2022-03-29
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen”) har ingått ett bankfacilitetsavtal om 500 MEUR, att användas som en back-up-facilitet och för att öka den finansiella flexibiliteten.

Storskogen fortsätter sin tillväxtresa och har hittills i år kompletterat portföljen med ett flertal nya förvärv av bolag inom vertikaler där koncernen redan har betydande närvaro och branschkunskap, samt tilläggsförvärv till befintliga verksamheter. I syfte att stödja strategin och framtida tillväxt samt för att diversifiera bolagets finansieringskällor i volatila marknadsförhållanden, har Storskogen ingått ett kortsiktigt bankfacilitetsavtal om 500 MEUR lett av J.P. Morgan, BNP Paribas och Nordea. Bankfaciliteten, som kommer att användas som en back-up facilitet, löper ut vid årsskiftet och Storskogen avser att refinansiera eventuellt utnyttjat belopp på obligationsmarknaden.

”Den nya bankfaciliteten ger oss ytterligare flexibilitet och trygghet för att växa i linje med våra finansiella mål och inom ramen för vårt skuldsättningsmål. Storskogen är också väl positionerat för framtida obligationsemissioner vilket stöds av kreditbetygen Ba1 från Moody’s och BB+ från S&P”, säger Lena Glader, CFO.

J.P. Morgan har agerat agent. Milbank LLP och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till Storskogen kring bankfacilitetsavtalet.

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 29 mars 2022 klockan 07.00 CET.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).