Logotype

Storskogen förvärvar Vox Hair Concept

2022-07-01
Transactions, Trade

Storskogen har förvärvat 80 procent av aktierna i Vox Hair Concept AS (”Vox”), som äger frisörsalonger genom dotterbolaget, Frisørkjeden Tango AS (”Tango”). Vox erbjuder även inköpssamarbete och affärsstöd för både självständiga frisörsalonger och salongerna inom Tango och rapporterade en omsättning om 143,2 MNOK och en EBITA om 14,4 MNOK för räkenskapsåret 2021. Med sin expertis och starka nätverk av salonger kommer Vox utgöra ett värdefullt komplement till Storskogens vertikal Hälsa och skönhet.

Vox har huvudkontor i Porsgrunn söder om Oslo. Genom sitt helägda dotterbolag Tango, är företaget en av Norges största frisörsalongkedjor. Sedan Tango grundades 1999 har bolaget vuxit stadigt och består nu av 40 salonger med över 320 frisörer. Tango har utvecklats genom både organisk tillväxt och förvärv av enskilda salonger och mindre kedjor. Bolaget använder en multi-varumärkesstrategi för att på ett bra sätt kunna hantera de olika marknaderna och kundgrupperna. Vox erbjudande kring inköpssamarbete och affärsstöd har nu 112 medlemssalonger, utöver Tangos salonger.

Efter mer än tjugo fantastiska år ingår Vox och Tango nu partnerskap med Storskogen för att bygga upp en ledande plattform av frisörsalonger i Norge. Med våra duktiga frisörer och starka nätverk av fristående salonger ser vi fram emot att bli en del Storskogens kluster av företag inom hälsa och skönhet och fortsätta att utveckla vårt erbjudande på en fragmenterad marknad”, säger Kai Ytredal, vd för Tango.

Alla bolagssäljarna kvarstår i sina befintliga roller och som minoritetsägare efter förvärvet. Vox blir en del av Storskogens växande vertikal Hälsa och skönhet, vars bolag rapporterade en total årsomsättning om cirka 2,2 MDSEK för räkenskapsåret 2021 (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). Förvärvet av Vox blir det sjunde i Storskogen Norge, som leds av Karianne Melleby.

Vi är väldigt glada över att välkomna Vox till Storskogen-familjen. Vox och Tango har byggt upp ett starkt team av engagerade frisörer med nöjda kunder i stora delar av Norge. Bolaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt och att bli en ledande aktör på den norska marknaden. Vox kommer även passa mycket bra in i vår vertikal Hälsa och skönhet där de kommer kunna utbyta kunskap och erfarenheter med liknande bolag”, säger Karianne Melleby, vd Storskogen Norge.

Förvärvet tillträddes den 1 juli 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Karianne Melleby, vd Storskogen Norge
+47 (0)41 55 81 48
karianne.melleby@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 (0)73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2022 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).