Logotype

Storskogen förvärvar Swedwise

2022-03-25
Transactions, Services

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 82 procent av aktierna i VSH Holding AB, ett holdingbolag till Swedwise AB (”Swedwise”). Swedwise erbjuder konsulttjänster och mjukvarulicenser inom IT-automatisering för stora offentliga och privata kunder. Swedwise redovisade en omsättning på 76 MSEK och en EBITA på 28 MSEK för 2021.  

Swedwise grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Karlstad med ytterligare ett kontor i Stockholm. Bolaget är en automationspartner som erbjuder mjukvarulicenser, konsulttjänster, utbildnings- och supporttjänster. Genom sina konsulters specialistkompetens och med ledande anpassningsbara lösningar, levererar Swedwise högkvalitativa lösningar inom informationshantering, systemintegration och enterprise service management till stora kunder, både privata och offentliga.

Bolaget leds av de tre grundarna och delägarna Roger Wall, vd, Jonas Kallin, CFO och Daniel Schäf, COO. Alla tre kommer fortsättningsvis att äga en minoritetsandel i Swedwise och kommer att kvarstå i sina nuvarande roller i företaget.

"Med Storskogens filosofi kring långsiktighet och värdeskapande ser vi att detta är helt rätt steg för Swedwise att ta för sin fortsatta utveckling. Vi delar den syn på decentraliserat ansvar som Storskogen representerar och ser att möjligheterna ökar betydligt för Swedwise med alla de fördelar Storskogen bidrar med i sitt erbjudande till entrepenörsdrivna bolag”, säger Roger Wall.

Swedwise blir den åttonde affärsenheten inom Storskogens vertikal Digitala tjänster, inom affärsområdet Tjänster. Vertikalen omsatte 379 MSEK under 2021 och leds av Oskar Bjursten, investment director på Storskogen.

”Vi ser fram emot att välkomna Swedwise till vår portfölj av digitala tjänsteföretag. Företaget är välskött och erbjuder djup expertis inom IT-automation och informationshantering, globala makrotrender som vi tror starkt på. Swedwise har en attraktiv kundmix och en mycket stark affärsmodell”, säger Oskar Bjursten.

103 MSEK av köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade B-aktier i Storskogen Group AB. Teckningskursen kommer att beräknas som den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) per B-aktie i Storskogen Group som handlas på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna fram till och med den tredje dagen innan transaktionens genomförande.[1] De nya B-aktierna kommer att omfattas av en överlåtelsebegränsning (så kallad lock-up) under en period av sex (6) månader efter teckningen av B-aktierna. Förvärvet förväntas slutföras i början av andra kvartalet 2022.

[1] Baserat på stängningskursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 24 mars 2022 skulle detta innebära en emission av 4 627 133 B-aktier i Storskogen Group AB (motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,28 procent av aktiekapitalet och cirka 0,15 procent av rösterna).

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Bjursten, Investment Director, Tjänster
+46 (0)723 66 66 77
oskar.bjursten@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 (0) 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).