Logotype

Storskogen emitterar framgångsrikt ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 miljard

2022-01-21
Regulatorisk information
Corporate news

2022-01-21 14:45

Stockholm, 21 januari, 2022 – Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen”) emitterar framgångsrikt ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 miljard.

Storskogen har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 1 miljard under ramverket för bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0017084650. Efter emissionen av de ytterligare obligationerna kommer totalt SEK 3 miljarder att vara emitterat under ramverket.

Emissionen attraherade starkt intresse från nordiska investerare. De ytterligare obligationerna prissattes på 99.75%, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3m Stibor + 3,07%.

Emissionslikviden kommer att användas till generella företagsändamål inklusive förvärv, företagsinvesteringar samt återbetalning av befintlig skuld som tagits upp för sådana ändamål.

DNB Markets, Nordea, SEB och Swedbank har agerat joint bookrunners i samband med transaktionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
Tel: +46 73-920 94 00 
E-mail: daniel@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73-988 44 66
E-mail: lena@storskogen.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
Tel: +46 70 - 697 22 22
E-mail: erik.kronqvist@storskogen.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2022 kl. 14:45 CET.

Filer

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).