Logotype

S&P ändrar Storskogens kreditbetyg

2022-12-15
Corporate news

S&P Global Ratings (”S&P”) har idag meddelat att de sänker kreditbetyget för Storskogen Group AB till BB med negativa utsikter, från tidigare BB+ med stabila utsikter.

Som kommunicerats på Storskogens kapitalmarknadsdag i september 2022 och i delårs­rapporten för det tredje kvartalet arbetar Storskogen aktivt med att förbättra kassaflödet och för att sänka skuldsättningsgraden (definierad som räntebärande nettoskuld/justerad RTM EBITDA).

”Vår nuvarande skuldsättningsgrad är inom ramen för vårt finansiella mål på 2-3 ggr. Vi har en ambition att sänka skuldsättningsgraden mot den nedre delen av intervallet och på så vis stärka vår balansräkning. Storskogen har idag en god likviditet och inte något refinansieringsbehov under 2023, vilket gör oss trygga med vår finansiella ställning”, säger Lena Glader, CFO, Storskogen.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Stjerngren, Head of Investor Relations 
+46 708 798 769
oscar.stjerngren@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 500 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 36,5 miljarder (RTM).