Logotype

Nytt antal aktier och röster i Storskogen Group AB (publ)

2022-05-31
Regulatorisk information
Corporate news

Antalet aktier och röster i Storskogen Group AB (publ) har ändrats i maj månad efter indragning av 16 848 061 B-aktier, i enlighet med beslut från årsstämman 2022.

Efter indragningen i maj uppgår det totala antalet röster i bolaget till 2 992 085 790 röster, och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 1 660 073 424 aktier, varav 148 001 374 A-aktier och 1 512 072 050 B-aktier.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com
 

Detta pressmeddelande innehåller information som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 31 maj 2022 klockan 08:00 CEST.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2021 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).