Logotype

Inbjudan till presentation av Storskogens bokslutskommuniké 2021

2022-02-16
Corporate news

Storskogen offentliggör den 23 februari klockan 07.00 sin bokslutskommuniké för helåret 2021. I samband med offentliggörandet hålls en presentation med efterföljande frågestund av vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader. Presentationen kommer att hållas på engelska med start klockan 09.00 CET.

Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via webbsändning och via telefonkonferens, med möjlighet att ställa frågor.

Följ webbsändningen via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/storskogen-group-q4-2021

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46 856 642 693
UK: +443 333 009 260
US: +16 319 131 422
Deltagar-PIN (för deltagare i USA): 52174074#

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 70 697 22 22
E-post: erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).