Logotype

Valberedning utsedd inför Storskogen Group AB:s årsstämma 2022

2021-12-08
Regulatorisk information
Corporate news

I enlighet med beslut av extra bolagsstämma den 24 september 2021 ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. Valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 oktober 2021 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Valberedningen består av:

  • Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna,
  • Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna,
  • Dick Bergqvist, utsedd av AMF, och
  • Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur.

Därutöver är styrelsens ordförande, Elisabeth Thand Ringqvist, adjungerad till valberedningen.

Storskogen Group AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2022.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till ir@storskogen.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

Filer

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 70 697 22 22
E-post: erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).