Logotype

Storskogen förvärvar Såg & Betong

2021-01-27
Transactions, Services

Storskogen har den 14 januari 2021 förvärvat 100 procent av aktierna i Såg- & Betongborrning i Uddevalla AB, ett familjeföretag som utför mark- och betongarbeten. Bolaget omsätter cirka 100 miljoner kronor och drivs idag tillsammans av Urban Qvarfordt, Morgan Qvarfordt och Christer Qvarfordt.

Såg & Betong utför byggentreprenader, betongbearbetning, markarbeten, rivning, uthyrning av maskiner och generellt arbete inom byggsektorn med en geografisk täckning runt Vänern men också i Stockholm. Bolagets vd, Urban Qvarfordt, kommer fortsätta att leda bolagets resa framåt.

”Väldigt glädjande att vi får en sådan långsiktig och driven ägare som Storskogen, det ger oss trygghet. Tillsammans vill vi fortsätta att erbjuda den bästa personliga servicen mot våra kunder och samtidigt växa. Jag är övertygad om att vi kan åstadkomma detta tillsammans med Storskogen”, säger Urban Qvarfordt, vd för Såg- och Betong

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom segmentet Entreprenad och infrastruktur, som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för. 

”Såg & Betongborrning är ett anrikt företag med en stark lokal förankring och som uppvisat stabil tillväxt med bra lönsamhet, dessutom i en bransch som vi vill växa inom. Bolaget levererar onekligen tjänster av väldigt hög standard och jag ser väldigt mycket fram emot det fortsatta samarbetet med både Urban, Morgan, övriga ledningen och de anställda”, säger Niclas Rundlöf Bolin, segmentschef på Storskogen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Segmentschef 
Niclas Rundlöf Bolin, + 46 (0) 73 047 38 26, Niclas@storskogen.com  

Affärsområdeschef 
Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com  

Om Storskogen  

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes ett 60-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor.