Logotype

Storskogen förvärvar PerGus Maskinförmedling

2021-11-15
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat samtliga aktierna i PerGus Maskinförmedling (”PerGus”) via dotterbolaget Såg & Betong. PerGus är verksam inom uthyrning av entreprenadmaskiner och lastbilar med en omsättning på 62 MSEK under 2020.

PerGus är specialiserat på att hyra ut entreprenadmaskiner och lastbilar till anläggningsbranschen samt försäljning av grusprodukter. Bolaget har sitt huvudkontor i Uddevalla och utför arbeten med fokus på Västra Götaland men även runt hela Sverige samt Danmark och Norge.

Med förvärvet av PerGus kompletteras Såg & Betongs erbjudande med uthyrning och förmedling av entreprenadmaskiner och lastbilar. Bolagen kommer att verka under olika varumärken, men Urban Qvarfordt, vd på Såg & Betong, menar att det finns tydliga möjligheter för synergier på både kostnads- och intäktssidan.

”Vi har länge arbetat tillsammans med PerGus och är imponerade över verksamheten som Marcus byggt upp. Vi är nu stolta över att äntligen kunna jobba under samma organisation”, säger Urban Qvarfordt.

PerGus grundades 2014 och har drivits av nuvarande vd Marcus Andersson sedan 2019, som kommer att fortsätta att leda bolaget.

”Såg & Betong och Storskogen har varit kända som starka aktörer på marknaden under en längre tid. Tillsammans tror jag att vi kan växa vår lokala närvaro, men även att nå nya geografiska marknader. Att bibehålla identitet och företagskultur ser jag också som positivt” säger Marcus Andersson, vd på PerGus.

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Entreprenad och Infrastruktur, som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för.

”PerGus är ett bolag med mycket gott rykte på marknaden, som tillsammans med Såg & Betong stärker vårt erbjudande. Vårt mål är att tillsammans med bolagets kompetenta grundare fortsätta att växa,” säger Niclas Rundlöf Bolin.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).