Logotype

Storskogen förvärvar DRIVE Demolering Riv Entreprenad

2021-10-20
Transactions, Services

Storskogen har förvärvat en kvalificerad majoritetsandel i DRIVE Demolering Riv Entreprenad via dotterbolaget Trellegräv. Företaget fokuserar på demontering, rivning och entreprenad, har 15 anställda och hade en omsättning på 31 MSEK under 2020.

DRIVE är ett specialiserat rivningsföretag med fokus på komplicerade projekt inom processindustri, infrastruktur och tung rivning. Bolagets huvudkontor ligger i Jönköping, men projekt sker över större delen av Sverige. DRIVE är ett tilläggsförvärv till Trellegräv som varit en del av Storskogen sedan 2019. Storskogen äger sedan tidigare CS Riv & Håltagning, Tunga Lyft i Sverige och Såg & Betongborrning i Uddevalla som erbjuder liknande tjänster som DRIVE och Trellegräv.

Med förvärvet av DRIVE kompletteras Trellegrävs erbjudande med specifik nischkompetens samt nya marknader och kunder inom industri och bruk. Bolagen kommer att verka under olika varumärken, men Rickard Thor, vd på Trellegräv, menar att det finns tydliga möjligheter för synergier på både kostnads- och intäktssidan.

”Vi har länge haft ett öga på DRIVE och är nu riktigt stolta över att äntligen kunna jobba under samma organisation”, säger Rickard Thor.

DRIVE grundades 2013 av vd Veor Åhlander, som kommer att fortsätta att leda bolaget.

”Trellegräv och Storskogen har varit kända som starka aktörer på marknaden under en längre tid. Tillsammans tror jag att vi kan växa vår lokala närvaro, men även att nå nya geografiska marknader. Att bibehålla identitet och företagskultur ser jag också som positivt” säger Veor Åhlander, vd på DRIVE.

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Entreprenad och Infrastruktur, som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för.

”DRIVE är ett bolag med mycket gott rykte på marknaden, som tillsammans med Trellegräv stärker vårt erbjudande. Vårt mål är att tillsammans med bolagets kompetenta medarbetare fortsätta att växa,” säger Niclas Rundlöf Bolin.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).