Logotype

Storskogen förvärvar Delér Måleri

2021-01-22
Transactions, Services

Storskogen har den 15 januari, genom dotterbolaget Måla i Sverige AB, förvärvat aktierna i Delér Måleri Aktiebolag. Delér Måleri med en omsättning på 95 MSEK bolagets senaste bokslut har en ambition att vara Stockholms ledande och mest moderna målerifirma. I ledningsgruppen ingår Alexander Feldhof (vd), Towe Björklund (vice vd) och Jacob Fredriksson.

Delér Måleri kommer att bli en del av Storskogens målerikoncern Måla i Sverige AB, som i och med förvärvet består av 16 bolag med en sammanlagd årsomsättning på cirka 720 miljoner kronor. Måla i Sverige ingår i affärsområdet Tjänster.  

”Det känns fantastiskt att få presentera Delér Måleri som vårt senaste tillskott i Måla. Bolaget och varumärket är väldigt inarbetat och personalen erkända för sin professionalism och yrkesstolthet. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med Alexander, Towe och Jacob”, säger Thomas Larsson, segmentansvarig, Storskogen.

Bolagssäljarna Alexander Feldhof, vd, och Jacob Fredriksson kommer att kvarstå i sina tjänster på Delér Måleri och utveckla bolaget vidare tillsammans med ledningen inom Måla i Sverige-koncernen.

”Det känns spännande att börja ett nytt kapitel och ta bolaget till nästa nivå tillsammans med Storskogen och ledningsgruppen på Måla. Att få behålla vår egen identitet och företagskultur i kombination med fördelarna av att ingå i ett större sammanhang blir perfekt”, säger Alexander Feldhof, vd för Delér Måleri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Larsson, segmentansvarig, +46 (0) 70 425 85 55, thomas.larsson@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes ett 60-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor.