Logotype

Storskogen förvärvar Budettan

2021-11-30
Transactions, Services

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 90,1% av aktierna i Budettan via dotterbolaget Södra Infragruppen Sverige (”SISAB”). Budettan erbjuder logistiktjänster i Skåne, Småland och Blekinge. Budettan rapporterade en omsättning på 39 MSEK och EBITA på 7 MSEK för 2020. Bolaget har för närvarande drygt 45 heltidsanställda. Förvärvet förväntas vara genomfört i början av första kvartalet 2022.

Budettan erbjuder ett brett utbud av logistiktjänster inom transport och lagerservice till företag och privatpersoner. Bolaget är verksamma i Kristianstadsområdet och har för närvarande 35 bilar med en kapacitet på 30 ton. Budettan är ett tilläggsförvärv till SISAB, en företagsgrupp med bolag verksamma inom bland annat styrd borrning, transport, anläggning, fiber-, tele- och el-utbyggnad. I SISAB ingår dotterbolagen  Telarco, nds Nordic Drilling System, LM Transport, CSAB, Miljögården och Tofta Gård.

Förvärvet av Budettan stärker SISABs position i södra Sverige och kompletterar tjänsteerbjudandet. Budettan kommer att verka under sitt eget varumärke, men samtidigt finns det flera möjligheter till samarbete med företagsgruppen SISAB och med Storskogens övriga transport- och logistikbolag, menar Ola Johnsson, vd för SISAB.

”Budettan kompletterar SISABs nuvarande tjänsteerbjudande väl och vi är glada att bolaget vill bli en del av SISAB-gruppen. Tillsammans stärker vi företagsgruppens geografiska närvaro i Södra Sverige”, säger Ola Johnsson.

Budettan grundades 1998 men är sedan 2013 ägt av Mikael Håkansson och Jonas Grahn, som kommer att fortsätta leda bolaget efter transaktionen.

”Vi är glada att Budettan har fått SISAB-gruppen och Storskogen som ny långsiktig ägare. Tillsammans kan vi fortsätta den tillväxtresa som Budettan har påbörjat och skapa ännu bättre erbjudanden till våra kunder. Vi är trygga i att SISAB och Storskogen kommer vara rätt ägare i den framtida utvecklingen av bolaget”; säger Mikael Håkansson, vd för Budettan och Jonas Grahn, vice vd för Budettan.

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Entreprenad och Infrastruktur som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för.

”Budettan är ett fint bolag som genom fokus på kvalité och flexibilitet genom hela organisationen har skaffat sig en mycket stark position som tjänsteleverantör inom transport och lagerservice. Det ska bli spännande att stötta bolaget på den fortsatta resan”, säger Niclas Rundlöf Bolin.

Filer

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).