Logotype

Storskogen förvärvar Allan Eriksson Mark

2021-01-22
Transactions, Services

Storskogen har den 14 januari 2021 förvärvat 100 procent av aktierna i Allan Eriksson Mark AB, ett framstående entreprenadföretag baserat i Sala. Bolaget omsätter cirka 70 miljoner kronor.

Allan Eriksson Mark är ett entreprenadföretag som har funnits i branschen sedan sjuttiotalet.
Bolaget är verksamt inom markarbeten och har ett brett tjänsteutbud som bland annat inkluderar projekt inom Fjärrvärme, VA, kabelläggning, plattläggning, rivning, grönytearbeten och vägarbeten. Allan Eriksson Mark AB leds av Joakim Falk som också fortsättningsvis kommer leda bolaget framåt.

”Vi är mycket glada över att ha hittat Storskogen som långsiktig ägare. Deras portfölj av bolag och marknadskännedom kommer bidraga positivt till vår fortsatta utveckling.”, säger Joakim Falk, vd på Allan Eriksson Mark AB

Bolaget kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom segmentet Entreprenad och infrastruktur, som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för. 

”Det är glädjande att Allan Eriksson Mark AB valt att ansluta sig till Storskogen. Tillsammans kommer vi fortsätta, tillsammans med ledning och anställda, att driva bolaget framåt och ytterligare förstärka Allan Erikssons starka marknadsposition i Sala - Västerås med omnejd”, säger Niclas Rundlöf Bolin.

Förvärvet är Storskogen tredje under 2021 och blir den 60:e affärsenheten i koncernen.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Segmentschef 
Niclas Rundlöf Bolin, + 46 (0) 73 047 38 26, Niclas@storskogen.com  

Affärsområdeschef 
Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com  

 

Om Storskogen  

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes ett 60-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor.