Logotype

Ökat antal aktier och röster i Storskogen Group AB (publ)

2021-10-29
Regulatorisk information
Corporate news

Per i dag den 29 oktober 2021 uppgår antalet aktier i Storskogen Group AB (publ) till 1 672 763 188, fördelat på 148 001 374 aktier av serie A och 1 524 761 814 aktier av serie B, och antalet röster i Storskogen Group AB (publ) uppgår till 3 004 775 554.

Antalet aktier och röster har ändrats under oktober till följd av nyemission av sammanlagt 208 049 396 aktier av serie B, indragning av 51 335 798 aktier av serie A och omvandling av 98 667 588 aktier av serie A till 98 667 588 aktier av serie B som genomfördes i samband med upptagandet till handel av bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm den 6 oktober 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare
Tel: +46 73 - 920 94 00

E-mail: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 - 988 44 66
E-mail: lena.glader@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 - 455 58 81

E-mail: michael.metzler@storskogen.com

Denna information är sådan information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 15:00 CEST.