Logotype

Storskogens dotterbolag Telarco förvärvar Syd Communication & Security AB (CSAB)

2020-07-03
Transactions, Services

Storskogen har den 1 juli, genom dotterbolaget Telarco Invest AB förvärvat Syd Communication & Security AB (”CSAB”). CSAB är ett fiber- och telekomteknikbolag med en stark ställning i Blekinge och delar av Småland. Bolaget har idag ca 30 personer anställda med en omsättning om ca 40 Mkr.

”CSAB har de senaste åren arbetat upp en stabil projektbas och vi ser ljust på framtiden. Jag ser detta förvärv som en strategisk och viktig utveckling för våra kunder och våra medarbetare, där vi utvecklar CSAB vidare inom flera områden. Med gemensamma samlade krafter och större kapacitet kan vi nu erbjuda våra befintliga och framtida kunder ett bredare affärskoncept med fler helhetslösningar i ett större geografiskt område. För mig känns det väldigt roligt att gå in i ett samarbete med Telarco och Storskogen.” Säger Roger Olsson, VD på CSAB.

 

”CSAB med sin gedigna erfarenhet och kompetenta medarbetare kommer att komplettera Telarcos teknikavdelning väl. Roger Olsson kommer fortsätta driva CSAB och jag ser personligen mycket fram emot att arbeta tillsammans med både Roger och CSAB. Jag är övertygad om att vi med gemensam kraft och erfarenhetsutbyte, kommer kunna utveckla verksamheterna ytterligare. ” Säger Ola Johnsson, VD på Telarco.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Johnsson, +46 (0) 70 922 79 85, Ola@telarco.se
Roger Olsson, +46 (0) 76 814 01 10, Roger.olsson@csab.se

Niclas Rundlöf Bolin, + 46 (0) 73 047 38 26, Niclas@storskogen.com

 

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 51 fristående företag med en samlad omsättning på ca 9 miljarder kronor.