Logotype

Storskogen förvärvar Svenska Grindmatriser

2020-12-03
Transactions, Industry

Storskogen har den 1 december förvärvat majoriteten av aktierna i Svenska Grindmatriser AB. Bolaget bedriver utveckling, produktion och försäljning av integrerade kretsar och är ett tvåfaldigt Gasellföretag med en omsättning på cirka 64 miljoner kronor.

Svenska Grindmatriser, SGA, grundades 1986 och är specialiserat på kundanpassade och applikationsspecifika komponenter med huvudsakligen analoga funktioner för industriella tillämpningar. Exempel på applikationsområden är sensorer, test och mätutrustning, byggnadsautomation och industriell automatisering. SGA utnämndes till ett Gasellföretag av Dagens Industri under 2019 och 2020. Bolaget har sitt huvudkontor i Linköping och leds av vd Jörgen Sköld. 

”Vi har under de senaste åren uppvisat en stabil lönsamhet och haft en god resultatutveckling. Vi har en god projektbas och vi ser ljust på framtiden. Med hjälp av en långsiktig och finansiell ägare hoppas vi kunna utveckla bolaget ytterligare. För mig och mina kollegor känns det väldigt roligt att gå in i ett samarbete med Storskogen”, säger Jörgen Sköld, vd för SGA. 

Förvärvet av SGA är Storskogens 24:e förvärv under året och bolaget kommer tillhöra segmentet Produkter inom affärsområdet Industri, där Maria Keyser-Allen är investment manager. 

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Svenska Grindmatriser. Det är ett välskött bolag med en fin historik, lönsam affärsmodell och väldigt hög kompetens. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med bolagsledningen”, säger Maria Keyser-Allen, investment manager på Storskogen.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Keyser-Allen, +46 (0) 70 373 87 74, maria@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj bestående av 57 affärsenheter med en samlad omsättning på cirka 10 miljarder kronor.