Logotype

Storskogen förvärvar El & Projektering Vetlanda AB

2020-09-18
Transactions, Services

Storskogen har den 15 september, förvärvat 100% av aktierna i El & Projektering Vetlanda AB (”El & Projektering”). Bolaget utför elprojektering, installationer och service i Vetlanda med omnejd. Varumärket och bolaget är välförankrat och mycket framgångsrikt på den lokala marknaden. Bolaget har idag ca 45 anställda. Under senaste räkenskapsåret redovisade bolaget en omsättning om ca 65 Mkr och god lönsamhet.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat El & Projektering. Det är ett anrikt bolag med en stark marknadsposition. Det ska bli kul att utveckla bolaget vidare tillsammans med ledningen.”, säger Thomas Larsson, Segmentschef inom affärsområdet Tjänster.

”Detta markerar ett nytt kapitel för bolaget, och vi ser mycket positivt på att se bolaget utvecklas framöver under Storskogens ägande”, säger Michael Lundquist och får medhåll av medgrundaren Roland Fransson.

Magnus Teodorsson, VD för El & Projektering, tillägger: ”Jag och ledningsteamet ser fram emot den fortsatta resan med Storskogen som en stark ägare som tänker långsiktigt. Vi är mycket positiva.”

El & Projektering Vetlanda AB tillhör affärsområdet Tjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Larsson, +46 (0) 70 425 85 55, thomas.larsson@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 56 affärsenheter med en samlad omsättning på ca 10 miljarder kronor.