Logotype

Storskogen förvärvar majoritetspost i JATA Cargo

2019-08-13
Transactions, Services

Storskogen har under juni gått in som majoritetsägare i JATA Cargo AB (”JATA”). JATA ett ledande företag inom transportlösningar med fokus på export och import. Bolaget har sitt säte i Malmö och deras kunder utgörs av både mindre och större svenska bolag med höga krav på kvalitet och service. Bolaget har idag 10 personer anställda med en omsättning om ca 170 Mkr.

"JATA har de senaste åren uppvisat en tillväxt och haft en god resultatutveckling. Export och import går just nu starkt och vi ser ljust på framtiden. Med hjälp av Storskogen som majoritetsägare och den kunskapen inom logistik som finns i gruppen hoppas vi kunna utveckla bolaget ytterligare. För mig och mina kollegor känns det väldigt roligt att gå in i ett samarbete med Storskogen och vi uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av genomförandeprocessen.” säger Fredrik Persson, VD på JATA Cargo AB

”Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. JATA är ett fint och välskött bolag med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av ledningen i bolaget. JATA kompletterar även väl våra övriga bolag inom logistik med sitt fokus på export och import. Bolaget har gedigen erfarenhet av branschen och vi hoppas kunna utveckla bolaget till en ännu starkare aktör.” Säger Peter Ahlgren på Storskogen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Ahlgren, + 46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 39 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.