Logotype

Storskogen förvärvar CS Riv & Håltagning AB

2019-06-11
Transactions, Services

Storskogen har under juni förvärvat CS Riv & Håltagning AB (”CS Riv”) med tillhörande dotterbolag. CS Riv ett ledande företag inom rivningsentreprenader verksamt i Västsverige. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större fastighetsbolag med höga krav på kvalitet så väl som miljö och återvinning. Bolaget har idag ca 45 personer anställda med en omsättning om ca 80 Mkr och ett EBIT-resultat om ca 20 mkr.

”CS Riv har de senaste åren uppvisat en stabil omsättning och succesivt ökat marginalen och vi ser mycket ljust på framtiden. Med hjälp av Storskogen som majoritetsägare och den affärskultur och det kunnande vi har byggt upp inom CS Riv hoppas vi kunna utveckla bolaget ytterligare. För mig och min kollega känns det väldigt roligt att gå in i ett samarbete med Storskogen och vi uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen.” Säger Ola Landqvist tidigare delägare av CS Riv & Håltagning AB

”Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. CS Riv är ett fint och välskött bolag med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av ledningen och kulturen i bolaget. CS Riv har gedigen erfarenhet av branschen och vi tror oss tillsammans med ledning och anställda kunna utveckla bolaget till en ledande aktör på marknaden inom rivning.” Säger Peter Ahlgren på Storskogen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, + 46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

 

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 38 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.