Logotype

Storskogen förvärvar Alfta Kvalitetslego

2019-08-13
Transactions, Industry

Storskogen har under juli gått in som majoritetsägare i Alfta Kvalitetslego. Alfta Kvalietslego är en legotillverkare av komponenter som kräver hög kompentens när det gäller kvalitetsbearbetning i CNC svarvar och fleroperationsmaskiner. Bolagets har sitt säte i Alfta i Hälsingland och deras kunder utgörs främst av maskintillverkare med höga krav på kvalitet. Bolaget har idag 60 personer anställda med en omsättning om ca 150 Mkr.

”Företagets möjligheter att fortsätta växa och utvecklas i positiv anda har på alla sätt infriats med Storskogen som ägare. En långsiktig och driven ägare ser vi som mycket positivt.” säger Niklas Näslund, VD på Alfta Kvalitetslego

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Alfta Kvalitetslego. Det är ett välskött och lönsamt bolag med en fin historik och spännande marknadsnisch. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med management.” säger Ronnie Bergström på Storskogen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronnie Bergström, + 46 (0) 70 259 38 00, Ronnie@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 40 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6,6 miljarder kronor.