Logotype

Storskogen förvärvar Albin Components AB

2019-03-04
Transactions, Industry

Storskogen förvärvar Albin Components AB. Förvärvet är Storskogens femte förvärv under 2019 och blir därmed det sextonde innehavet i Storskogen 3 Invest AB.

Storskogen har under mars förvärvat en majoritet av aktierna i Albin Components AB. Management äger fortsatt en minoritetspost i bolaget. Företaget grundades 1900 och har sin grund i mekanisk verkstadsindustri. Idag är Albin Components AB en helhetsleverantör inom den tunga fordonsindustrin avseende skärande bearbetning och där kuggskärning utgör spetskompetensen. Bolaget levererar såväl enskilda detaljer som kompletta system. Albin Components har sin verksamhet i Kristinehamn och har idag ca 118 anställda. Under det senaste räkenskapsåret redovisade bolaget en omsättning om ca 230 Mkr och ett EBITDA-resultat om ca 28 Mkr.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Albin Components AB. Det är ett välskött bolag med stolt historik och som är starka i sin nisch. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med management.”, säger Ronnie Bergström.

”Företagets möjligheter att fortsätta växa och utvecklas i positiv anda har på alla sätt infriats med Storskogen som ägare. En långsiktig och driven ägare ser vi som mycket positivt”, säger Andreas Falcini, VD Albin Components AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronnie Bergström, + 46 (0) 70-259 38 00, Ronnie@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 33 fristående företag med en samlad omsättning på drygt 5 miljarder kronor.