Logotype

Storskogen förvärvar Agnesbergsgruppen

2019-08-16
Transactions, Services

Storskogen har under juli förvärvat majoriteten av aktierna i Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB, Filaregatan Entreprenad AB och Skarp Stensättning AB (”Agnesbergsgruppen”) med tillhörande systerbolag. Agnesberg är ett entreprenadbolag med fokus på markentreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget har sitt säte i Kungälv och deras kunder utgörs främst av kommunala och regionala beställare i Göteborgsregionen med höga krav på kvalitet. Bolaget har idag 45 personer anställda med en omsättning om ca 150 Mkr.

”Vi ser Storskogen som en långsiktig och strategisk ägare som kan vidareutveckla bolaget och stötta oss vid framtida expansion.” säger Joakim Johansson, VD på Agnesbergsgruppen

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Agnesbergsgruppen. Bolaget är välskött och har en lång historik med spännande kunder. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med management.” säger Affärsområdeschefen Peter Ahlgren på Storskogen

Agnesbergsgruppen blir en del av Storskogens affärsområde Tjänster och undersegmentet Entreprenad/Infrastruktur från och med juli 2019. Förvärvet förväntas bidra positivt till Storskogens EBIT-marginal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, + 46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 41 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6,6 miljarder kronor.