Logotype

ARAT Group förvärvar Milltech AB

2019-06-03
Transactions, Industry

Milltech AB har idag förvärvats av ARAT Group, som ingår i Storskogenkoncernen.

Milltech är ett automationsbolag med egen byggnation och programmering av styrsystem till främst sågverk och vidareförädlingsindustrin. Bolaget omsätter ca.25 mkr och sysselsätter ca.10 personer.

ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De fem ingående bolagen drivs fristående och omsätter tillsammans ca.400 mkr och har ca.130 anställda.

”Vi ser stora möjligheter och utvecklingspotential för Milltech och ARAT Group.
Milltech´s gedigna kunskap och erfarenhet stärker oss ytterligare inom automation för sågverk och vidareförädling” säger Johan Andersson VD ARAT Group.

”Vi ser fram emot att fortsätta automatisera sågverksindustrin och får nu möjlighet att stärka samarbetet ytterligare med övriga bolag i koncernen” säger Sören Schjölin VD Milltech.

Milltech kommer att fortsätta drivas fristående, men ingå i gemensam ägarstruktur.

För mer information, kontakta gärna:
Johan Andersson, VD ARAT Group
E-post: johan.andersson@arat.se

Om ARAT Group
ARA Technology Group (ARAT) levererar högteknologisk utrustning och automation till främst träindustrin. Leveranserna sker över hela världen med tyngdpunkt inom Norden.
I gruppen ingår Arivislanda, Renholmen, Almab och Hedlunds. ARAT´s drivkraft är att vi kan och gillar företagande och speciellt projektdrivande bolag. Därför förstår vi också vad som krävs för att driva och utveckla företagen på ett framgångsrikt sätt. ARAT stöttar och ger optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och utveckling inom sin nisch. Vi har ett långsiktigt ägande. Vår styrka är vår förmåga att se och förstå varje företags unika förutsättningar, behov och potential. ARAT Group ägs av Storskogen.

Om Storskogen AB
Storskogen är en industri och handelskoncern som äger ca. 40 svenska bolag med en omsättning på drygt 6 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.