Logotype

Storskogen förvärvar EU Plast

2018-12-04
Transactions, Services

Storskogen förvärvar EU Plast. Förvärvet är Storskogens sjunde under 2018 och blir det tolfte innehavet i Storskogen 3 Invest AB.

Storskogen har under december förvärvat en majoritet av aktierna i EU Plast. Säljarna och management äger fortsatt en minoritetspost i bolaget. Företaget grundades 1987 och har sedan dess varit verksamma inom fogfria golv i huvudsak och renovering av betongkonstruktioner, exempelvis parkeringsgarage och vattentorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Älmhult men utför entreprenader över hela Sverige. EU Plast har idag ca 15 anställda och redovisade under det senaste räkenskapsåret en omsättning om ca 50 Mkr och ett EBITDA-resultat om ca 13,5 Mkr.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat EU Plast. Det är ett välskött och lönsamt bolag med en fin historik och spännande marknadsnisch. Vi ser fram emot att utveckla detta välskötta och lönsamma bolag tillsammans med management.”, säger Peter Ahlgren.

”Företagets möjligheter att fortsätta växa och utvecklas i positiv anda har på alla sätt infriats med Storskogen som ägare. En långsiktig och driven ägare ser vi som mycket positivt”, säger Kenneth Arnell, VD EU Plast AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, + 46 (0) 70-640 25 68, Peter@storskogen.biz

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 26 fristående företag med en samlad omsättning på ca 4 miljarder kronor och totalt ca 1 100 anställda.