Logotype

Storskogen förvärvar ARAT Group

2018-12-19
Transactions, Industry

ARAT Group med ALMAB, Renholmen och Arivislanda har idag förvärvats av Storskogen från Provator AB.

ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De tre bolagen drivs fristående och omsätter tillsammans 300mkr och har 100 anställda.

Storskogen är en industri och handelskoncern som idag äger 28 svenska bolag med en omsättning på drygt 4 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.

”Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i ARAT Group med dessa tre fina bolag och starka varumärken” säger Daniel Kaplan VD och Partner på Storskogen. 

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tre ledande bolag i positiv anda tillsammans med Storskogen, som också möjliggör ytterligare förvärv till gruppen” säger Johan Andersson, VD ARAT Group.

Bolagen kommer fortsätta drivas separat men ingå i en gemensam ägarstruktur.

 

För mer information, kontakta gärna:

Johan Andersson
VD ARAT Group AB
E-post: johan.andersson@arat.se

Daniel Kaplan
VD/Partner Storskogen
Tel: 073–920 94 00
E-post: daniel@storskogen.com