Logotype

Storskogen Utveckling förvärvar Jacob Lindh

2015-10-06
Transactions, Services

Vi välkomnar Jacob Lindh in i Storskogen Utveckling. Jacob Lindh är en av de ledande leverantörerna av hallbyggnader med stålstomme. Jacob Lindh riktar i huvudsak in sig på lantbruksanläggningar, lagerlokaler, industrilokaler, ridanläggningar och idrottshallar. Bolaget erbjuder kundunika lösningar till högsta kvalitet med konkurrenskraftiga priser. Bolagets huvudkontor är beläget i Lund, varifrån man servar kunder i Sverige, Danmark och Norge.